Pengukuran.com

Wawasan dan Diskusi

Maksud dari pembuatan website ini adalah sebagai wadah penambahan wawasan dan diskusi antar tenaga ahli ukur, produsen alat-alat ukur serta distributor alat-alat ukur. Untuk itu halaman wawasan ini diharapkan dapat memberikan keilmuan dan penambahan informasi mengenahi hal-hal terkait dengan pengukuran.

CIKAL BAKAL SEBUAH PORTAL

Diharapkan halaman ini secara bertahap menjadi cikal bakal pembuatan portal yang lebih lengkap dan interaktif, lengkap dengan forum diskusi. Sebagai tahap awal kami akan memberikan koleksi tulisan mengenai keilmuan pengukuran. Semoga halaman ini bermanfaat bagi Anda yang memerlukan tambahan pengetahuan mengenai pengukuran.

Karena sifat dari forum wawasan ini adalah untuk kepentingan keilmuan pengukuran secara umum, bila ada kutipan dari tulisan yang menjadi hak intelektual seseorang maka melalui tulisan ini kami mohon ijin untuk diperkenankan menyebarkan keilmuan Anda kepada masyarakat yang lebih luas.

KIRIM TULISAN ANDA

Kami pun masih membutuhkan tulisan-tulisan bermanfaat dari Anda, para tenaga ahli pengukuran untuk memberikan wawasan yang lebih luas bagi para tenaga ahli pengukuran Indonesia. Semoga niat kami ini mendapat dukungan dari banyak pihak.

Sangat diharapkan bila Anda menulis diktat pendidikan yang berkaitan dengan pengukuran untuk mengirimkan file atau foto copy kepada kami sepanjang diperkenankan untuk dipublikasikan secara luas melalui website ini.

Sedangkan bagi para penerbit kami pun dapat membantu memperkenalkan buku terbitan Anda diwebsite ini sepanjang berkaitan dengan pengukuran.

PENDIDIKAN

Bila Anda menyelenggarakan pendidikan untuk para ahli ukur, maka website pengukuran.com dapat dimanfaatkan sebagai sarana perkenalan kepada calon siswa. Para pendidik pun dapat bersama berkomunikasi di pengukuran.com untuk saling bertukar keilmuan, semoga website ini dapat memberikan manfaat.